{Ja-maar...} het is vrijdag
nederlands engels duits

Disclaimer

Ja-Maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Ja-Maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Ja-Maar opgenomen informatie en tarieven.  

Hoewel Ja-Maar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Ja-Maar niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Ja-Maar worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Ja-Maar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Ja-Maar worden onderhouden wordt afgewezen.

refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met Annemargreet Dwarshuis  op 030-2334062 of info@ja-maar.nl, u kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.

Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met Annemargreet Dwarshuis of info@ja-maar.nl.